มายากลตัดหัวพลาดโดนตัดจริงตาย


ผู้หญิงพยามจะบอกแล้วโดยการส่งสัญญานมือ แต่คนตัดไม่เห็นและผู้หญิงไม่สามารถพูดได้เนื่อง

1,664,881